Viser hvordan det kan se ut når 700 nye arbeidsplasser er etablert

foto