Så mange kvinner i Aust-Agder nådde ikke til sykehus for å føde