Koronavaksine skal gis til alle som fyller 18 år i 2021