Bomberom ga hodebry – men lover at heisen blir spektakulær