Antall narkotikasaker økte for første gang på fem år

foto