182 år med mannlige ordførere – nå overtar en kvinne