Hvis dere ikke vet hva styrbord og babord er, så kom dere i land så fort som mulig!