Mange austegder opplever livsfarlige situasjoner: - Hvert år får det katastrofale følger

foto