MC med 16-åringer kolliderte med buss i Arendal

foto