Disse samferdselsprosjektene fikk ministeren beskjed om å prioritere

foto