I harnisk: Ble ikke informert om Solhaug-dødsfallet