Slik er smittesituasjonen i Agder-regionen lørdag

foto