• Mistet hjul i 110-sonen på E18 • Sju tatt i UP-kontroll