Mener det er nyttigere å ha folk i fjellet enn i parkene i byen

foto