Budsjettet til samarbeidspartiene og Høyre klubbet igjennom