Kommunen vil bygge mer bærekraftig: Starter med dette bygget