FHI foreslår utvidet åpningstid for butikker og alkoholsalg før jul

foto