Eksamener i grunnskolen og skriftlige VGS-eksamener avlyses