Kommunelegen med ny regel for hvor mange som får møtes samtidig

foto