Kulturminnefondet støtter nytt tak på losboligen på Merdø