Vil bruke 13,5 millioner kroner for å restaurere brygge