Derfor må han fortsatt holdes i varetekt etter Stoa-skytingen