Canvas Hove: Vil ha kontroll av Arendal Eiendom KF

foto