Stadfester sjokkgebyr - ingen reduksjon til stiftelsen

foto