Foreslo å øke eiendomsskatten: – Vi ønsker den ned og bort, ikke opp