Hjemme­syke­pleier ble brann-helt. Reddet sovende beboer