Tilstedeværelse ved olje- og gassinstallasjoner er en prioritert oppgave under marineøvelsen Flotex 22, opplyser Forsvaret.

Fra øvelsens start onsdag kan det fram til 10. desember ventes høy aktivitet både på sjøen og i luften. Blant annet vil det fra 28. november bli gjennomført flere skyteøvelser i Andfjorden og Vågsfjorden i Troms som kan høres fra land.

Trond Gimmingsrud, sjef for Marinen, sier den årlige øvelsen gjennomføres for å sikre god kompetanse om bord på fartøyene, og for å trene på krigføring i norsk farvann sammen med allierte og enheter fra Luftforsvaret.

– Selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, så er det viktig for oss å gjennomføre øvelsen i år. Øvelsen bidrar til vår beredskap, og vi har utvidet øvingsområdet for å ivareta behovet for tilstedeværelse under øvelsen, sier Gimmingsrud.