Grafikk: Slik er medianinntekten fordelt i Arendal