Ruster til kamp for å beholde døgnposten på Egra

foto