Barbu-planene rager for høyt for politikerne

foto