Fylkestinget går trolig inn for kristen skole i Bygland

foto