Mens det i gjennomsnitt var 583 midlertidige ansatte i politietaten i 2018, hadde antallet økt til 909 i fjor, skriver Politiforum.

Antallet midlertidige ansatte oversteg dermed det totale antallet ansatte i fem av politidistriktene hadde i fjor (årsverk i parentes): Agder (778 årsverk), Nordland (735 årsverk), Møre og Romsdal (646 årsverk), Troms (547 årsverk), og Finnmark (490 årsverk).

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet forklarer overfor fagbladet at mye av årsaken til dette er den globale koronapandemien. Han trekker også fram at Russland i mars 2022 invaderte Ukraina, og at Norge igjen sto overfor en situasjon hvor det var behov for en ekstraordinær innsats.

Det er Oslo politidistrikt hvor økningen av midlertidige ansatte er størst.