Derfor er stupebrettene fjernet fra badeplassen

foto