Bane Nor skal undersøke kontroller av over 1000 bruer for mulige regelbrudd

foto