Bystyreexit med et brak: Brukte siste møte til å raljere med ordfører

foto