450 rusmisbrukere trenger hjelp – nødboligene skal bort fra Torbjørnsbu