Normann vil gjøre det enklere å sparke offentlig ansatte