Veteraner i Sentrum: – Stalinistisk nominasjon

foto