Storfylke-forslag fikk "Jern-Erna" til å smelte

foto