Kina og Russland utgjør de største truslene mot norsk sikkerhet