Sjubarnsmor (43) dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap