Her får ikke elevene bruke smartklokker i skoletiden