Høyeste antall innlagte siden april–225 koronapasienter på sykehus