Ingen kraftkrise, men fortsatt høye strømpriser

foto