Slik bygger de opp ungdommens selvtillit og tilhørighet gjennom aktivitet