Derfor ble kunden frikjent for å ha hostet mot butikkansatte Johan (21)