11 nye smittede i Arendal: 10 av dem med mutert virus