Ungdommer samlet seg – noen få har laget bråk

foto