Omstridt byplan: Disse «småhusene» vakte begeistring