– Kritikken vi har reist mot Nye Veier er berettiget